• 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo

     • V utorok 27. 3. 2018 sa študenti z III.AG v zložení Silvia Kuchtaninová, Melánia Karaščáková, Šimon Hudák, Jana Petrovajová a Štefánia Ondicová zúčastnili celoslovenského kola súťaže s názvom Ruské slovo, ktorá sa konala v Košiciach. V súťaži získali prvé miesto. Na súťaž pripravovala študentky po jazykovej stránke Mgr. Marcela Tomášová. Hudobne študentky doprevádzal Mgr. Matúš Jankaj. Študentky teda úspešne reprezentovali školu a získali ďalšie skúsenosti i vecné ceny, ktoré ich potešili.

     • Trio študentov na československom finále bádateľskej prírodovednej súťaže N-trophy

     • 7 ročníkov N-trophy, 6 hodín bádania, 5 prípravných tímov lektorov, 4 odbory, 3 členovia tímu,
      2 štáty, 1 súťaž

      „Na začiatku neviete skoro nič. Máte pred sebou systém, o ktorom neviete ako sa chová, na aké podnety reaguje a často ani kde začína a kde končí. A čas Vám beží ...“

      Nech je vaším systémom atóm, vesmír, bunka, chemická zlúčenina alebo trebárs počasie, snažíte sa nájsť pravidlá, ktoré v ňom platia. Kladiete si otázky, vyvraciate hypotézy, spresňujete merania a hľadáte súvislosti. Rozdiel medzi N-trophy a skutočným výskumom? Výskum môže trvať niekoľko storočí. V súťaži N-trophy máte len niekoľko hodín.

      N-trophy je súťaž plná experimentov a výskumu odohrávajúca sa v unikátnom prostredí Masarykovej univerzity v Brne. Zadané úlohy sú na úrovni výskumných úloh pre tímy vedcov. Je určená pre študentov stredných škôl z celej Českej republiky a Slovenska, ktorých zaujíma logika, fyzika, chémia a biológia. Spoločným menovateľom úloh je experiment a výskum. Rovnako ako vo vedeckom prostredí je často potrebné výsledky výskumu prezentovať, pretože za to sa dnes vedci tiež hodnotia. I v N-trophy záleží, ako tímy svoje výsledky prezentujú.

      Do 8. ročníka tejto unikátnej súťaže sa prihlásilo aj družstvo z Cirkevného gymnázia v Snine. Zvládlo náročné úlohy kvalifikácie (112 zaregistrovaných tímov) a postúpilo medzi šestnástku najúspešnejších tímov z Česka a Slovenska. Vybojovalo si tak účasť v československom finále N-trophy, ktorá sa konala v dňoch 16. – 18. marca 2018 na pôde Masarykovej univerzity v Brne. Trio v zložení študentov Aneta Anna Dunajová (trieda 2.AG), Matúš Komár (trieda 2.AG) a Maroš Kohut (trieda 3.AG) prejavilo svoju zručnosť, vedomosti, výbornú prezentáciu výsledkov a hlavne možnosti experimentovania na pôde vysokej školy. Výborné umiestnenie a bohaté skúsenosti z finále, hodiny výskumu aj zábavy pri bádaní a prezentovaní dáva študentom predpoklad zúčastniť sa aj ďalšieho ročníka súťaže.

      Poďakovanie patrí vedeniu školy za vytváranie mimoriadne priaznivých podmienok pre prácu so študentmi, ktorých zaujímajú prírodovedné predmety. Veľkú zásluhu na úspechu majú učitelia RNDr. Jana Tomášová, učiteľka informatiky, RNDr. Denisa Parasková a PaedDr. Ján Marinič, učitelia fyziky a Ing. Milana Buhajová, učiteľka chémie.

     • Školský ples 2018

     • Tradíciou na našom gymnáziu sa stal už ôsmy ples, ktorý sa uskutočnil 27. januára 2018 v sále SOŠ v Snine. Ples otvoril slávnostným príhovorom riaditeľ školy RNDr. Jozef Lojan. Zúčastnených, medzi ktorými boli pedagógovia, absolventi a študenti, zabával famózny DJ Robin. O program sa postarali školský folklórny súbor Kacarka pod vedením Anny Čopíkovej a žiaci ZUŠ v Snine. Nechýbala ani bohatá tombola a voľba kráľovnej a kráľa plesu, ktorými sa stali Janka Petrovajová z III.AGRoman Vozár z III.AG.

      Všetkým ďakujeme za účasť. S kým sa uvidíme o rok?

      Ďalší ples bude 26.1.2019 s DJ Robinom. Ťešíme sa!

     • Karneval

     • Odmenou za výborné výsledky vo vzdelávaní dosiahnuté v I. polroku tohto školského roka 2017/2018 bol pre našich žiakov KARNEVAL. Žiaci sa na karnevale predstavili v plnej paráde. Karnevalovým maskám nechýbala kreativita ani originalita, pestrosť farieb a využitie rôznych materiálov pri ich zhotovovaní. Pri predstavovaní nám niektorí žiaci prezradili, že výroba ich masiek bola náročná a trvala aj niekoľko dní, preto sa chceme poďakovať aj rodičom i starým rodičom za ich spoluprácu. Porota tak mala tak neľahkú úlohu pri vyberaní masiek, ktoré boli ocenené vecnými odmenami. Spoločne rozhodli, že prvé tri miesta si právom zaslúžili tieto karnevalové masky:

      1. miesto získal Vianočný krb – Terézia Gavronová z 3.A

      2. miesto získal Pápež s papamobilom – Teodor Janko z 3.B

      3. miesto získal Komín – Dominika Husnajová z 3.B

      Gratulujeme!

     • Úspech žiačok tercie na Festivale vody 2017

     • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., v rámci vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť vyhlásila v tomto roku už siedmy ročník Festivalu vody, ktorý zorganizovala v spolupráci s občianskym združením SEA – Agentúra pre vzdelávanie a vedu.

      Festival vody je celoslovenská súťažná prehliadky projektov žiakov základných škôl a osemročných gymnázií o vode, ktorý sa realizuje od roku 2010. Cieľom festivalu je rozvoj vedomostí a znalostí detí o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu. Zároveň sa v procese prípravy tematicky pestrých projektov pod vedením pedagógov a odborných garantov rozvíja ich kritické myslenie, tímový duch a prezentačné schopnosti.

      Tento rok na celoslovenskú súťaž Festival vody postúpilo 5 družstiev z Cirkevnej školy v Snine, ktoré vypracovali zaujímavé projekty v kategórii II. na dané témy.

      1. Výroba pitnej vody – naše poznatky z exkurzie do prevádzok na výrobu a úpravu pitnej vody. Žiačky Lívia Pčolová a Zuzana Opálková z triedy tercia vytvorili tím.
      2. Odpadové vody – história budovania kanalizácie, vyhľadávanie aktuálnych problémov s odpadovými vodami v našej obci, našom meste. (napr. pripojenie na verejnú kanalizáciu, plynulosť odtoku vody pri intenzívnych dažďoch a pod.). Tím kvarty bol v zložení (Veronika Kerlíková, Adriána Ľuľová, Maroš Miško, Dávid Piško a Dominik Semjon).
      3. Proces čistenia odpadových vôd v našom okolí (pozorovanie čistenia vody). Družstvo žiačok sekundy (Ivana Andrejčíková, Alexandra Makarová, Zuzana Hudáková, Alica Paulíková, Daniel Müller) tvorili zohratý tím.
      4. Eutrofizácia povrchových vôd – jej príčiny, dôsledky a možnosti minimalizovania.Tím kvarty (Gabriela Gáborová, Erika Koveňová, Mária Štofirová, Tibor Lukáč, Michal Rosoľanka) prezentoval danú tému.
      5. Prírodou inšpirované riešenia pre problémy s vodou – príklady z našej školy, obce, mesta, alebo aj z iných miest a iných krajín. Tím žiakov zo 7.A tvorili (Kamila Pčolová, Amália Surinčáková, Patrícia Rohunová, Adrián Hreško a Tadeáš Tkáč).

      Postupujúcich 22 projektov hodnotila komisia v zložení predseda hodnotiacej komisie Ing. Alena Trančíková z BVS, a. s., členovia komisie: doc. Ing. Danka Barloková, PhD. zo Stavebnej fakulty v Bratislave, Ing. Peter Belica z Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Ing. Katarína Béresová zo Strediska environmentálnej výchovy SAŽP, Ing. Mária Grebeňová zo Slovenského vodohospodárskeho podniku.

      Žiačky tercie Lívia Pčolová a Zuzana Opálková témou výroby pitnej vody na Starine a Úpravne vody v Stakčíne, maketou VN Starina, sledovaním reakcií korýtka rybničného a maliarskeho na rôzne podnety v laboratórnych podmienkach a perfektnou obhajobou získali v tejto súťaži 2. miesto. Celoslovenská prehliadka projektov o vode upútala pozornosť rozhlasu a televízie, ktoré pripravili reportáže z daného podujatia do svojich médií.

      Pred samotným vyhlásením výsledkov BVS pripravila pre súťažiacich hudobné vystúpenie ECO H2O tour. Hlavní vystupujúci boli známi speváci Martin Madej a Thomas Puskailer. Vo videách medzi súťažami, v ktorých diváci mohli vyhrať tričká s logom Ecotour, si vypočuli názory aj Emmy Drobnej, Adely Vinczeovej a Adama Ďuricu o vode.

      Všetci súťažiaci nezvíťazili, ale boli to cenné skúsenosti a zážitky, ktoré iste využijú pri realizácii ďalších prírodovedných projektov. Na súťaž pripravovali žiakov RNDr. Denisa Parasková, Ing. Milana Buhajová a Mgr. Matúš Jankaj.

     • Svätý Mikuláš obdaroval žiačikov

     • V stredu 6.12.2017 zavítala mikulášska nálada aj na Cirkevnú spojenú školu. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch vidieť, že to nie je len ďalší obyčajný deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami. Žiaci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli sv. Mikulášovi predviesť, čo všetko dokážu. Nechýbali piesne či rýmovačky sprevádzané hudbou a dobrou náladou. Sv. Mikuláš im za to nadelil hŕbu sladkostí a nadmieru spokojné boli všetky deti.

     • Katarínska zábava 2017

     • 22. novembra 2017 sa žiaci 1. stupňa ponorili do zábavy, tanca a súťaženia. Na našej škole sa konala „Katarínska zábava“. Počas zábavy nechýbala dámska a pánska volenka, stoličkový tanec a obľúbený „ belgický tanec.“ Zábava bola ako sa patrí, veď napokon posúďte sami...

     • Deň študentstva 2017

     • Aj tento školský rok sme si spríjemnili Deň študentstva kultúrnym programom, ktorý pripravili študenti gymnázia našim žiakom na základnej škole. Výsledkom je zaujímavé video, v ktorom študenti naplno ukázali svoje talenty :)

     • Úspech žiačok gymnázia na Festivale vedy a techniky AMAVET 2017

     • Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky  na Slovensku. Dvadsiaty ročník tohto festivalu sa konal 8. – 11. novembra 2017 v priestoroch INCHEBY EXPO v Bratislave. Najúspešnejší žiaci z krajských kôl súťažili v odboroch Matematika, Biológia, Chémia, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia. 109 žiakov prezentovalo na celoslovenskom finále 74 projektov. Odbornú hodnotiacu komisiu tvoria vedci, vysokoškolskí pedagógovia a odborníci z praxe. Žiacke vedecké práce sú prezentované formou posterov a panelov a dosahujú medzinárodné parametre. Tí najúspesnejší mladí vedátori reprezentujú Slovensko na najprestížnejších svetových súťažiach.

      Festivalu vedy a techniky v Bratislave sa zúčastnili aj dve žiačky nášho gymnázia, kde postúpili ako víťazky Prešovského krajského kola. Svojím projektom Vplyv mikrovlnného žiarenia na klíčivosť zeleninových semien Ivanka Andrejčíková a Terezka Tomášová získali Cenu poroty. Zaujímavý výskum a prezentovanie výsledkov, obhajoba pred odbornou komisiou, laickou verejnosťou a študentmi rôznych typov škôl počas troch dní je namáhavý výkon pre ešte len žiačky sekundy osemročného gymnázia. Zážitky a bohaté skúseností z podujatia festivalu budú však motiváciou pre ďalšie ich prírodovedné projekty.

      video z odovzdávania cien

     • Naši študenti už štvrtýkrát v Belgicku

     • V pondelok 13. novembra sme sa plní dojmov vrátili z týždenného výmenného pobytu nazývaného KaMaSninO. Výmena štyroch zahraničných škôl sa konala už štvrtýkrát. Okrem nás sa jej zúčastnili aj Belgičania, Nemci a Španieli. Prvou časťou nášho pobytu bola cesta do belgického mestečka Overpelt. Pre mnohých z nás to bola celkom nová skúsenosť. Prvýkrát letieť lietadlom, cestovať cez časť Nemecka a Holandska, bývať celý týždeň v úplne cudzej belgickej rodine, rozprávať takmer celý čas po anglicky... Aj napriek rozpakom a obavám z bývania v hosťovskej rodine sme privítali túto príležitosť zlepšiť sa v angličtine, spoznať inú kultúru, iný kraj, a spriateliť sa so zahraničnými študentmi.

      Počas troch dní výmenného pobytu sme sa dopoludnia zúčastňovali  školských aktivít, učili sa Belgický tanec, piekli obľúbené belgické wafle, absolvovali sme niekoľko zaujímavých vyučovacích hodín, korčuľovali na ľade, riešili kvíz a popri tom všetkom sme sa navzájom spoznávali. Ďalšie dni sa niesli v duchu výletov, hromadných fotení a nakupovania. Prehliadli sme si krásne historické mesto Antverpy a taktiež Brusel, hlavné mesto Belgicka, a zastavili sme sa aj v Európskom parlamente. Popoludnia sme trávili spolu so svojimi hosťovskými rodinami. Okrem zaujímavého programu nás čakalo aj riadne otužovanie. Počasie v Belgicku bolo síce  veľmi podobné ako na Slovensku, no spôsob života je odlišný.  Mnohí ľudia sa všade prepravujú na bicykli, neprekáža im ani dážď, ani mráz.

      V piatok večer sa konala veľká rozlúčková párty a po nej nasledoval víkend v réžii belgických rodín. Čas strávený v zahraničí sa podpísal na zlepšení komunikácie v angličtine či na posilnení priateľských vzťahov medzi Slovákmi a Belgičanmi. Nečudo, že sa niektorým v pondelok ráno nechcelo ísť domov. Všetci sa už veľmi tešíme na návštevu Belgičanov, ktorí k nám zavítajú začiatkom februára.

       

                                                                                                   Kristína Anna Majcherová, študentka II. AG

     • Ruská pieseň na Dunaji s našou účasťou

     • V dňoch 20. a 21.10. 2017 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil siedmy ročník speváckeho festivalu Ruská pieseň na Dunaji. Tohto festivalu sa zúčastnili 4 študentky III.AG – Melánia Karaščáková, Silvia Kuchtaninová, Jana Petrovajová a Štefánia Ondicová a jedna žiačka Oktávy – Eva Mária Karľová. Študentky reprezentovali školu v 4 piesňach. Študentky pripravovala Mgr. Marcela Tomášová v spolupráci s Mgr. Matúšom Gavronom, ktorý vytvoril súťažné videozáznamy speváčok. Účastníčky festivalu hudobne doprevádzal Mgr. Matúš Jankaj. Podujatie tvorili workshopy, festival a slávnostný galaprogram. Účasť speváčok na galaprograme organizátori odmenili diplomom. Študentky mali možnosť spoznať nových ľudí a zdokonaľovať sa v ruskom jazyku, keďže celý program bol v ruštine a väčšina účastníkov podujatia bola ruskej národnosti.

     • Víťazstvo žiačok sekundy na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov AMAVET 2017

     • Festival vedy a techniky AMAVET je súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov, či vysokoškolských pedagógov. Postupu na celoštátne kolo predchádzajú krajské prehliadky v jednotlivých krajoch Slovenska. Dňa 13. októbra 2017 sa uskutočnilo krajské kolo pre Prešovský a Košický kraj v Prešove. Miestom konania bolo Gymnázium sv. Mikuláša.

      Víťazstvo žiačok sekundy na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov AMAVET 2017 - Obrázok 1 Víťazstvo žiačok sekundy na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov AMAVET 2017 - Obrázok 2

                       víťazky zo sekundy                                                     

      Svoj projekt Vplyv mikrovlnného žiarenia na klíčivosť semien zaregistrovali na krajský súťažný festival v odbore Biológia žiačky sekundy Cirkevného osemročného gymnázia v Snine Ivanka Andrejčíková a Terezka Tomášová. Naše mladé výskumníčky z tercie Timea Nacková a Anna Štofirová obhajovali zaujímavý projekt Príprava pracích prostriedkov z pagaštanu konského v odbore Enviromentálne vedy. V odbore Chémia boli prezentované projekty žiačky tercie Márie Homzovej Pozorovanie vlákien a študentky II.AG Anety Anny Dunajovej Strukovinky. Enviromentálne vedy si vybrali študenti Matúš Burík a Maroš Kohut s projektom EKODOM.

      Víťazstvo žiačok sekundy na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov AMAVET 2017 - Obrázok 3 Víťazstvo žiačok sekundy na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov AMAVET 2017 - Obrázok 4

      Mimoriadny úspech dosiahli žiačky sekundy Cirkevnej spojenej školy Ivanka Andrejčíková a Terezka Tomášová v odbore Biológia prácou Vplyv mikrovlnného žiarenia na klíčivosť semien. Ich výskum spočíval v zistení percenta klíčivosti u ôsmich druhov zeleninových semien po aplikácii mikrovlnného žiarenia s rôznou dobou ožiarenia. Tento ich projekt postupil na celoslovenské kolo. Bude reprezentovať Prešovský kraj na celoslovenskej súťažnej prehliadke Amavet 2017 v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 9. -11. novembra 2017. Dievčatám blahoželáme k postupu a prajeme veľa úspechov na celoslovenskej súťaži.

      Víťazstvo žiačok sekundy na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov AMAVET 2017 - Obrázok 5

    • Ako byť dobrým občanom EÚ - workshop
     • Ako byť dobrým občanom EÚ - workshop

     • V piatok 13. 10. 2017 si pre študentov našej školy pripravili účastníci projektu Erasmus+ zaujímavý workshopový program. Jeho cieľom bolo ukázať, čo nám môže ponúknuť Európska Únia a ako sa má správať jej dobrý občan.

      Mladí zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Litvy, Bulharska i Rumunska prispeli svojou troškou a pri predstavovaní zaujímavých myšlienok ponúkli takisto ukážku svojich talentov. Či už to bol tanec, spev, maľovanie, alebo divadlo, pomohlo nám to pochopiť ideu projektu. Jeho účastníkmi boli aj štyria žiaci CSŠ - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, ktorí vďaka tomu dostali možnosť neformálneho vzdelávania a spoznávania kultúr iných krajín. To, čo sa na Sninských rybníkoch s ľuďmi z iných krajín naučili, sme videli práve na tomto ich vystúpení.

      Ako byť dobrým občanom EÚ - workshop - Obrázok 1 Ako byť dobrým občanom EÚ - workshop - Obrázok 2

     • Vzájomné spoznávanie slovanských kultúr

     • Všetko sa to začalo 8. júna, keď sa tridsiati piati žiaci nášho gymnázia vybrali na cestu za novými zážitkami, priateľstvami a skúsenosťami. Naším cieľom bolo Gymnázium sv. Jána Pavla II. v poľskom meste Spiczyn neďaleko Lublina. Po náročnej ceste sme dorazili na miesto, kde nás čakalo samé prekvapenie.

      Vzájomné spoznávanie slovanských kultúr - Obrázok 1 Vzájomné spoznávanie slovanských kultúr - Obrázok 2
      V prvý deň  sme sa po večeri vydali do školy, ktorá bola od peknej ubytovne, kde sme bývali, vzdialená asi pol hodinu cesty. Zvedaví na to, čo nám Poliaci v škole pripravili, sme po vstúpení do školy ostali v nemom úžase. Tamojší študenti nás nielenže privítali s otvorenou náručou, ale nám aj tlieskali, dievčatám dali ruže a pocity únavy vystriedali neopísateľne pozitívne emócie.

      Po diskotéke a spoznávaní sa sme tešili na druhý deň a ďalšie zážitky s novými kamarátmi, ktorí nám svojou povahou a zmyslom pre humor boli skutočne veľmi podobní. Počas dňa stráveného v škole sme ukázali aj svoje väčšie či menšie tanečné, divadelné, kulinárske alebo mediálne schopnosti, ktoré v nás driemu. Vrcholom dňa bol futbalový zápas našich žiakov proti poľským, v ktorom sme sa statočne držali najmä v prvom polčase. Večerná opekačka s hudbou len dotvorila atmosféru skvelého dňa, v závere ktorého sme museli dať zbohom našim novým kamarátom.

      Vzájomné spoznávanie slovanských kultúr - Obrázok 3 Vzájomné spoznávanie slovanských kultúr - Obrázok 4
      Nasledujúce dni nadobudli poznávací charakter. Čakala nás prehliadka poľského historického mesta Lublin, ktoré vďaka piatim univerzitám a prítomnosti mnohých mladých ľudí získalo povesť rušného študentského mestečka. Pozreli sme si novogotický zámok postavený na mieste starého hradu, kaplnku Svätej Trojice so vzácnymi freskami a z hradnej veže sa nám naskytol očarujúci výhľad na mesto. Spoznávanie mesta pokračovalo prehliadkou Múzea lublinskej dediny. V nedeľu sme po svätej omši navštívili koncentračný tábor Majdanek, ktorý sa nachádza na predmestí Lublinu. Antonina Gajos, učiteľka poľského jazyka, nám poskytla množstvo informácií o živote väzňov, o masových vraždách a zverstvách, ktoré páchali nacisti. Štyri dni v Poľsku nás síce vyčerpali, no cestou domov boli naše myšlienky opäť pri Poliakoch a pri tom, čo im pripravíme, keď prídu k nám.
      Poľská návšteva na Slovensku bola už v mnohom iná ako tá naša u nich. V prvom rade sme sa viac zblížili a omnoho viac ako na prehliadky rôznych zaujímavých miest sme dbali na to, aby sme s poľskými rovesníkmi strávili veľa času a ešte viac ich spoznali.
      V prvý deň ich pobytu v Snine sme si pre nich pripravili privítanie v duchu ľudových tradícií, občerstvenie a diskotéku. Podobný program, ako bol v Poľsku, sme mali v piatok. Ukázali sme im náš školský deň a naučili ich karičku, ľudové piesne, skladať lego roboty a hrať anglické divadlo. Spoločne sme pripravili pohostenie a zasadili strom priateľstva. Večer sa k slovu hlásil futbalový ošiaľ, keďže na Majstrovstvách Európy futbalistov do 21 rokov sa v Lubline, ktorý sme týždeň predtým navštívili, stretli vo vzájomnom dueli reprezentácie Slovenska a Poľska. Naši futbalisti vyhrali nad Poliakmi 2:1, a tak sa tvárach hostí zračilo sklamanie.

      Vzájomné spoznávanie slovanských kultúr - Obrázok 5 Vzájomné spoznávanie slovanských kultúr - Obrázok 6
      Bolesť nôh ani oblačné počasie nás neodradilo od sobotňajšieho výstupu na Sninský kameň. Symbol nášho mesta nám pripravil veterné podmienky pripomínajúce skôr november ako jún. Výlet sme si veľmi užili, avšak väčšie zážitky nám pripravil večerný pobyt na internáte, kde bývali naši hostia. Zblížili sme sa a pri lúčení naši kamaráti netajili smútok, po tvárach im stekali slzy.
      V nedeľu ich pred odchodom čakalo ešte jedno prekvapenie. Nechali sme ich v tom, že nás už nikdy neuvidia, no v slnečné nedeľné ráno sme sa s nimi prišli rozlúčiť ešte raz. S úsmevom sme ich odprevádzali a v srdci sme my aj oni cítili, že by sme veľmi radi strávili spolu dlhší čas.

      Vzájomné spoznávanie slovanských kultúr - Obrázok 7 Vzájomné spoznávanie slovanských kultúr - Obrázok 8
      Dojmy študentov našej školy, ktorá sa do tejto výmeny pustila prvýkrát, sú pozitívne. Nielenže sme spoznali kultúru našich susedov, ale s viacerými sme nadviazali aj blízky vzťah. V mene všetkých mladých ľudí zúčastnených na tomto výmennom pobyte môžem povedať, že to bola jedna z najlepších skúseností v našich životoch a v kontakte s blízkymi z Poľska ostaneme ešte dlho. Veľké ďakujem patrí riaditeľovi poľského gymnázia Tomaszovi Żurawowi, nášmu riaditeľovi Jozefovi Lojanovi, ako aj poľským a slovenským pedagógom.                                 Šimon Čop, 1.AG

     • Jún vo Viedni

     • Prvý júnový týždeň sa 21 žiakom z našej školy splnil prvý z veľkých snov. Navštívili sme jeden z najväčších klenotov na Dunaji, Viedeň, ktorá patrí k najvýznamnejším kultúrnym centrám sveta. Je miestom stretnutí zahraničných umelcov, hudobníkov  a vedcov.

      Bolo neopísateľným zážitkom prechádzať sa po miestach, na ktorých sa písala história. Všetky tie miesta, kde na vás dýcha umenie a čas, zámok Schönnbrunn so svojím parkom a slávny Horný a Dolný Belvedér či Katedrála sv. Štefana. Po umení prišiel čas aj na vedu a fakty, a to najmä návštevou Prírodovedeckého múzea, ktorého  počiatky siahajú až do roku 1750, kedy cisár František 1. Štefan Lotrinský, manžel Márie Terézie, kúpil najväčšiu zbierku prírodnín od florentského obchodníka. Nezabudnuteľné boli aj exponáty vo Vojenskom, ale aj Technickom múzeu. Pre nás však bola lákadlom aj súčasná Viedeň s metrom, Mariahilfestrase a úžasný Práter a jeho atrakcie.

      Keďže sme na to všetko mali iba tri dni, snažili sme sa ich využiť na sto percent. Ostalo toho ešte veľa, čo by sa dalo vidieť, zažiť či skúsiť. Preto si dovolím na koniec povedať: "Wien, bis bald!"                                                 Sandra Ščerbáková, 8.A

      Jún vo Viedni - Obrázok 1 Jún vo Viedni - Obrázok 2

     • Súťaž družstiev mladých zdravotníkov v poskytovaní prvej pomoci - dve 1. miesta a zlatá medaila

     • Každoročne sa aj naši žiaci zúčastňujú súťaže v poskytovaní prvej pomoci, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž v Snine na počesť zakladateľa Henryho Dunanta. Aj tohto roku si naše tri družstvá - tretiaci, štvrtáci a gymnazisti zmerali sily na jednotlivých stanovištiach. Najprv museli ukázať svoje teoretické vedomosti o červenom kríži a zdravotnícke vedomosti. Potom prišiel rad na praktické činnosti: kardiopulmonálna resuscitácia na figuríne, ktorá nerobila problémy ani tým najmenším. Najmladší žiaci sa museli popasovať aj so zranením členka, kolena a tržnou ranou na dlani dievčat, ktoré sa zranili pri kolobežkovaní. Starší - stredoškoláci sa museli popasovať aj s autonehodou, či infarktom, opitým a nadrogovaným človekom, črepinami na dlani, otvorenou zlomeninou, pneumotoraxom. Naši žiaci si odniesli dve prvé miesta, najviac ich potešil pohár víťaza, zlatá medaila a vecná cena.

      Súťaž družstiev mladých zdravotníkov v poskytovaní prvej pomoci - dve 1. miesta a zlatá medaila - Obrázok 1 Súťaž družstiev mladých zdravotníkov v poskytovaní prvej pomoci - dve 1. miesta a zlatá medaila - Obrázok 2

    • Nenechajme sa zmanipulovať
     • Nenechajme sa zmanipulovať

     • Dnes sa na nás valia informácie zo všetkých strán, preto je rozvoj kritického myslenia nevyhnutnosťou. Kriticky mysliaci ľudia majú väčšiu šancu vysporiadať sa so svojím prostredím, lebo dokážu rozoznávať, čo je dôležité a čo nie, čo je dôveryhodné a čo nepravdivé. Dvanásteho marca t. r. študenti III. AG a septimy absolvovali v priestoroch nášho gymnázia debatné dopoludnie plné rôznych aktivít, ktoré si pre nich pripravili Mgr. Iveta Leferovičová, Mgr. Peter Krajník a Mgr. Ján Chochrun.

      Aktivity boli rozdelené do troch častí. V prvej sa študenti dozvedeli, ako odlíšiť tradičné médiá od dezinformačných, ako zistiť, či fotografia nie je falošná a titulok manipulatívny, kto je demagóg, čo hoax a mnoho ďalších informácií. V druhej časti sa učili hľadať kauzálne vzťahy, formulovať argumenty a rozpoznávať chyby v argumentácii. Poslednou časťou bola diskusia na tému: „Aj v dnešnej dobe má čítanie zmysel.“ Študenti sa mohli vyjadriť i k zoznamu povinných diel, ktoré by mal poznať každý maturant. V jednotlivých skupinách prebiehala živá diskusia a študenti sa tak učili nielen vyjadriť a obhájiť svoj názor, ale aj pochopiť a tolerovať ten opačný.

      Nenechajme sa zmanipulovať - Obrázok 1 Nenechajme sa zmanipulovať - Obrázok 2

     • Chémia pod pokrievkou - HLASOVANIE - č. 30

     • Naši žiaci sa prihlásili do novej chemickej súťaže Chémia pod pokrievkou „Skús pokus“.  Žiaci zo sekundy boli vybraní medzi 30 najlepších videí.  Naše video má číslo 30. Prosíme, hlastujte čo najviac :) Všetky postupujúce videá si môžete pozrieť na stránke:

      http://www.expolpedagogika.sk/aktivity/sutaze/chemicka-sutaz-2017/hlasovanie

      Gratulujeme!

      POSTUP PRI HLASOVANÍ:

      ·        Od 26. apríla do 16. mája budete mať čas, aby ste hlasovali za svojho favorita.

      ·         Všetky postupujúce videá si môžete pozrieť na stránke: 

             http://www.expolpedagogika.sk/aktivity/sutaze/chemicka-sutaz-2017/hlasovanie.

      ·         Vyberiete si video, ktoré sa vám najviac páči a dáte mu svoj hlas výberom jeho čísla v možnostiach.

      ·         Po vyplnení údajov a platného emailu bude váš hlas započítaný.

      ·         Každý užívateľ môže prideliť len jeden hlas.

      JEDNÉHO ZO VŠETKÝCH HLASUJÚCICH VYŽREBUJEME A ZÍSKA CENU OD VYDAVATEĽSTVA EXPOL PEDAGOGIKA.

      KTO VYHRÁ?

        V prvej kategórii, Ocenenie verejnosti, vyhrajú tri videá, ktoré získajú najviac hlasov v hlasovaní verejnosti.

      V druhej kategórii, Ocenenie vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o., vyhrajú tri najlepšie videá, ktoré vyberie odborná porota.

        Špeciálnu cenu získa najaktívnejšia škola, ktorá do súťaže zapojila najviac tímov.

     • NEzávislosť na školách - prednáška o vplyve drog na človeka

     • Prednáška na tému „NEzávislosť na školách“ pod záštitou Občianskeho združenie NEzávislosť - Nový začiatok sa uskutočnila 24. apríla na pôde našej školy.

      NEzávislosť na školách - prednáška o vplyve drog na človeka - Obrázok 1 NEzávislosť na školách - prednáška o vplyve drog na človeka - Obrázok 2

      Prednášajúcim bol  Samuel Bogár. (pozri link) Obsahom  prednášky bol  životný pohľad a ponaučenia človeka, ktorý má so závislosťou osobnú skúsenosť. Veľmi hlboko rozobral pozadie a motívy rozhodovania, prečo a ako začala jeho závislosť, aké je to žiť s drogou, čo mu do života závislosť priniesla a čo vzala. O všetkom, čo prežil, rozprával bez okolkov. Postupne rozobral svoje bezproblémové detstvo plné rodičovskej lásky a starostlivosti, potom dôvody, prečo vyskúšal drogy a ako postupne prešiel cez alkohol, automaty až k tvrdým drogám a ako zdevastoval zdravie a život sebe i svojim blízkym. V závere porozprával o tom, ako bol zo závislosti vyslobodený a aký život vedie dnes. Súčasťou prednášky bola aj diskusia, v ktorej odpovedal na všetky študentské otázky. Z jeho odpovedí  bolo zjavné, že nič neskrýva a svoju životnú skúsenosť so závislosťou ponúka všetkým, ktorí to potrebujú. Študenti v závere ocenili prednášajúceho potleskom.