• eTwinning na hodinách angličtiny
     • eTwinning na hodinách angličtiny

     • Dňa 4. apríla 2017 sa žiaci SEKUNDY prvýkrát stretli so svojimi talianskymi kamarátmi zo školy v meste Rio Saliceto v našej jazykovej učebni prostredníctvom SKYPE, kde sa trošku porozprávali o škole a o svojom voľnom čase. Celá komunikácia prebiehala v anglickom jazyku. Doteraz komunikovali len prostredníctvom listov. Žiaci boli so svojím výkonom nadmieru spokojní a veľmi sa tešia na ďalšie stretnutie, hoci opäť len v našej jazykovke. Podobné stretnutie čaká aj žiakov TERCIE, ktorí sú v tomto projekte zapojení.

       

    • Beseda o modernom Izraeli
     • Beseda o modernom Izraeli

     • Žiaci septimy sa zúčastnili dňa 24. 3. 2017 besedy Moderný Izrael na Obchodnej akadémii v Humennom. Besedu viedol Ing. Peter Švec, predseda slovenskej pobočky ICEJ. Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (ICEJ) na Slovensku pôsobí ako občianske združenie od roku 2000. Združuje kresťanov z rôznych denominácií, ktorí porozumeli dôležitosti židovských koreňov kresťanskej viery a aktívne sa chcú pričiniť o šírenie povedomia o tom, že Izrael predstavuje dôležité svedectvo o Božej vernosti svojmu ľudu.

      Naši žiaci sa zúčastnia výmenného pobytu v Izraeli (v máji), preto táto beseda bola zameraná na spoznanie Izraela a na štúdium v tejto krajine. Už 31. 3. 2017 privítame izraelských študentov a pedagógov na pôde našej školy smiley. Tešíme sa!

      Beseda o modernom Izraeli - Obrázok 1 Beseda o modernom Izraeli - Obrázok 2

     • Zápis prvákov do základnej školy

     • Dňa 5. apríla 2017 sa  v našej škole uskutočnil slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka. Tejto milej a pre našich budúcich prvákov tak trocha tajomstvom zahalenej udalosti sa zúčastnili deti v sprievode svojich rodičov. Zápis otvoril a prítomných privítal riaditeľ školy, RNDr. Jozef Lojan. Po jeho krátkom príhovore deťom zahrali herci divadla Babadlo divadelné predstavenie O psíčkovi a mačičke. Pani učiteľky si pripravili pre deti rôzne aktivity, ktorými zisťovali úroveň ich vedomostí a zručností potrebných pre úspešné zvládnutie 1. ročníka. Deti hravo pracovali s interaktívnymi tabuľami, počítali, kreslili, písali, rozprávali po anglicky, cvičili a súťažili, čím dokázali svoju odvahu, šikovnosť a školskú zrelosť. Sladkým oživením pre deti boli chutné koláčiky, ktoré im pripravili tety kuchárky z našej školskej kuchyne. Všetkým budúcim prvákom prajeme ešte bezstarostné dni bez školských povinností!

      Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru a tešíme sa na stretnutie v septembri.

      Zápis do 1. ročníka trvá do 30. apríla 2017 na sekretariáte školy od 7.00 do 15.00 hod. K zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa.

      Zápis prvákov do základnej školy - Obrázok 1    Zápis prvákov do základnej školy - Obrázok 2

      Zápis prvákov do základnej školy - Obrázok 3    Zápis prvákov do základnej školy - Obrázok 4

     • Študenti nášho gymnázia po prvýkrát na súťaži Eurofondue!

     • Eurofondue je súťaž študentských nápadov a projektov na tému Ako by ste mohli minúť 15 000 eur na rozvoj vášho mesta alebo okolia. Nápady musia mať verejnoprospešný rozmer, ktorý bude slúžiť občanom regiónu, môže podporiť turizmus v regióne, zvýšiť atraktivitu regiónu pre investorov a zamestnávateľov a pomôcť znevýhodnenej skupine ľudí. Cieľom Eurofondue je motivovať študentov, aby sa viac zaujímali o problémy svojho mesta a okolia. Zaujímavé nápady a projekty sa stanú základom reálnych v budúcnosti realizovaných projektov.

      Študenti nášho gymnázia po prvýkrát na súťaži Eurofondue! - Obrázok 1  Študenti nášho gymnázia po prvýkrát na súťaži Eurofondue! - Obrázok 2

                                             tím Eurofondue pri práci a s europoslancom V. Maňkom

      Dňa 22. februára sa uskutočnilo finále 4. ročníka súťaže Eurofondue, ktorú organizuje Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku. Hodnotiacu komisiu finálového kola tvorili: Vladimír Maňka (poslanec EP), Michal Šoltés (dekan ekonomickej fakulty TUKE), Peter Džupka (vedúci katedry regionálnych vied a manažmentu TUKE), Jozef Šuľak (Agentúra na podporu regionálneho rozvoja). Náš projekt Cvičisko pre psov sa dostal medzi 8 najlepších projektov z 50 zapojených projektov. Vo finále sme skončili na peknom 3. mieste. Členovia tímu Veronika Schlencová, Patrik Bončik a Filip Dolanský pracovali pod vedením Ing. A. Gičovej. Zapojili sme sa do tohto projektu, aby sme „namočili do fondue naše mesto Snina“. V našom meste nie je žiadne cvičisko pre psov, preto sme sa rozhodli zaoberať týmto problémom a možno takýmto spôsobom „nakopnúť“ predstaviteľov nášho mesta. Cieľom nášho projektu je vybudovať a zveľadiť chátrajúci objekt, ktorý bude slúžiť občanom mesta. Podporiť komunitu psičkárov, ktorým chýba priestor na stretávanie sa a vymieňanie si skúseností. Prospešnosť pre verejnosť vidíme aj v tom, že ide o presne vyhradené miesto, kde sa zdržiavajú psy. Teda ľudia so psami nemusia cvičiť svojich miláčikov na verejných lúkach či parkoch. Neohrozujú širokú verejnosť, a to najmä rodičov s deťmi v parkoch a na ihriskách.  

    • Naši študenti v Európskom parlamente v Štrasburgu
     • Naši študenti v Európskom parlamente v Štrasburgu

     • Vďaka úspešnému umiestneniu v projekte EUROSCOLA 2017 navštívili študenti septimy a III.AG v sprievode vyučujúcich Európsky parlament v Štrasburgu. Veľká rokovacia sála sa 17. februára zaplnila študentmi z 21 európskych krajín, pre ktorých bol pripravený zaujímavý program. Po uvítacej reči a predstavení Európskeho parlamentu ako jedného z orgánov Európskej únie nasledovala prezentácia zúčastnených škôl. Našu školu predstavila študentka Veronika Schlencová oblečená v ľudovom kroji. Poobede pokračoval program svojou pracovnou časťou. Najskôr na nás čakala súťaž EUROGAME. Vytvorili sme štvorčlenné tímy, ktoré boli zložené zo zástupcov štyroch rôznych krajín a začali sme riešiť vedomostný test. Zaujímavosťou bolo, že každá otázka v teste bola v inom jazyku, preto vzájomná komunikácia bola nevyhnutná. Hlavným popoludňajším programom bolo rokovanie vo výboroch. Mali sme možnosť prezentovať svoje príspevky k pripraveným témam a vypracovať vlastnú správu. V Európskom parlamente sme získali množstvo nových skúseností. Vyskúšali sme si hlasovanie z kresiel europoslancov, komunikovanie so študentmi iných národností, diskusiu v cudzích jazykoch a nadviazali nové kontakty.

      Naši študenti v Európskom parlamente v Štrasburgu - Obrázok 1  Naši študenti v Európskom parlamente v Štrasburgu - Obrázok 2

      Veronika Schlencová prezentuje našu školu v EP             študenti pred Louvre

      Okrem spoznávania Európskeho parlamentu a súťaženia nám pedagógovia našej školy  pripravili zaujímavý sprievodný program. Zastavili sme sa aj v iných európskych metropolách. V Mníchove sme navštívili BMW Welt a vyviezli sme sa výťahom na vežu v olympijskom parku. Prežili sme tri dni v Paríži, v meste lásky i módy, v meste, ktoré nikdy nespí. Navštívili sme Louvre, najväčšiu a najznámejšiu galériu sveta, v ktorej sa nachádza množstvo umeleckých diel. Nikto z nás si nenechal ujsť príležitosť zvečniť sa s obrazom Mony Lisy. Prechádzali sme sa nádhernými komnatami v zámku Versailles, obdivovali Zrkadlovú sieň i obrovské záhrady. Nechali sme sa omámiť atmosférou v básnickej štvrti  Montmarte, v úzkych uličkách sme si v obchodíkoch kupovali suveníry. Večer sme zažili neopísateľnú atmosféru na sv. omši v kostole sv. Márie Magdalény v slovenčine. Zvedaví sme vchádzali do katedrály Notre Dame, ktorú preslávilo dielo Victora Huga - Chrám Matky Božej v Paríži. Poprechádzali sme sa po najznámejšom bulvári Champs-Elysées s luxusnými obchodmi, reštauráciami, supermodernej štvrte La Defense a, samozrejme, Eiffelovky. Počasie nám doprialo nádherný výhľad a nás ovládli neopísateľné pocity. Pribudli ďalšie desiatky fotografií a už nás čakala stovežatá Praha so svojím historickým centrom.

      Naši študenti v Európskom parlamente v Štrasburgu - Obrázok 3  Naši študenti v Európskom parlamente v Štrasburgu - Obrázok 4

      študenti a učitelia pred Bazilikou Sacré-Coeur                 návšteva v BMW Welt v Mníchove

      Z výletu sme sa vrátili plní zaujímavých informácií, získali sme mnoho skúseností a zážitkov, spoznali nových priateľov a upevnili vzťahy v kolektíve. Ďakujeme Ing. A. Gičovej, ktorá nám pomáhala zrealizovať projekt Euroscola 2017 a  bola aj hlavnou organizátorkou výletu. Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili a vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru.       

     • Diskotéka 2017

     • Dňa 9. 2. 2017 sa v telocvični našej školy konala diskotéka pre druhý stupeň ZŠ a triedy príma, sekunda a tercia. Súčasťou bola aj bohatá tombola a voľba „naj“ tanečníkov. Tento rok sa na 3. mieste umiestnili Mária Danielová (tercia) a Richard Paprčka (8.A). Druhí boli Natália Zuščákova (8.A) a Matúš Kozej (9.A). Víťazmi sa stali Viktória Kosťunová (5.A) a Adam Kavčák (5.A). Ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelú atmosféru a zábavu. smileyyes

      Diskotéka 2017 - Obrázok 1 Diskotéka 2017 - Obrázok 2 Diskotéka 2017 - Obrázok 3

      1. miesto                                                  2. miesto                                                 3. miesto

              Diskotéka 2017 - Obrázok 4 Diskotéka 2017 - Obrázok 5

    • Naši deviataci úspešní na Business Master
     • Naši deviataci úspešní na Business Master

     • 1. februára sa konala na Strednej priemyselnej škole v Snine súťaž Business Master. V kategórii tímov sa deviataci z naše základnej školy - Veronika Lojanová, Klára Pavlíkova, Alexandra Štofirová a Michal Pčola, umiestnili na 1. mieste. V kategórii jednotlivec sa žiačka Alexandra Štofirová umiestnila na 2. mieste. Srdečne blahoželáme!

       

    • Ples Cirkevnej spojenej školy - 7. ročník
     • Ples Cirkevnej spojenej školy - 7. ročník

     • V sobotu 28. januára sa uskutočnil v poradí už 7. ročník plesu Cirkevnej spojenej školy sv. Cyrila a Metoda v Snine. Ples, ktorý sa konal v sále Strednej odbornej školy, otvoril slávnostným príhovorom riaditeľ školy RNDr. Jozef Lojan. Zúčastnených, medzi ktorými boli pedagógovia, priatelia školy a študenti, zabával skvelý DJ Robin. O program sa postarali žiaci ZUŠ v Snine a školský folklórny súbor Kacarka. Nechýbala ani bohatá polnočná tombola a voľba kráľa a kráľovnej plesu, ktorými sa stali Matúš Kavulič z II. AG a Andrea Komárová z III. AG. Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na Vás o rok!

      Ples Cirkevnej spojenej školy - 7. ročník - Obrázok 1 Ples Cirkevnej spojenej školy - 7. ročník - Obrázok 2

    • Objavujeme čaro chémie a 3. miesto našej žiačky
     • Objavujeme čaro chémie a 3. miesto našej žiačky

     • Chémia je fascinujúca veda, ale je náročné ju zaujímavo sprostredkovať žiakom v škole. Väčšinou sú to fakty, poučky, výpočty, vzorce a definície. Žiakom chýba možnosť si pod tými všetkými odbornými pojmami predstaviť niečo konkrétne. Preniesť teóriu do bežného života, prostredníctvom zážitkovej formy vzbudiť u žiakov záujem o chémiu a rozvíjať prírodovednú gramotnosť je cieľom celoslovenskej súťaže Objavujme čaro chémie. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Združenie učiteľov chémie. Do súťaže bolo zaradených 75 prác v troch kategóriách.

      Do druhého ročníka tejto celoslovenskej súťaže postúpili tri práce žiakov našej školy. Simona Parasková a Jana Harmaňošová, žiačky 9. ročníka, si pripravili pokus Nehoriaca vreckovka, Filip Andrejčík a Richard Paprčka z 8.A triedy Farebnú záhradu. Obe dvojice získali čestné uznania. Žiačka sekundy Mária Homzová prezentáciou práce Horenie cukru obsadila 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Objavujeme čaro chémie.

      Blahoželáme k úspechu a veríme, že budúci rok budeme v tejto súťaži pokračovať. Veď je toľko zaujímavých experimentov, cez ktoré môžeme objavovať čaro chémie.

      Prezentácie študentov si môžete pozrieť tu.

     • Novinky na stránke školy-pribudli videá na Youtube :)

     • V rámci našej stránky Vám dávame do pozornosti záložky týkajúce sa prezentácie študentských prác a študentských aktivít pod názvami - Práce žiakov a Videá. V nich Vám predstavujeme práce žiakov na vyučovacích hodinách (výtvarná výchova, mediálna výchova, umenie a kultúra, výchova umením) a videá zo života školy (Deň študentstva, Euroscola a mnoho iných aktivít).

     • Gymnazisti v Osvienčime

     • My, študenti nášho gymnázia, sme navštívili najväčší nacistický vyhladzovací tábor v poľskom Osvienčime. Chladné novembrové počasie, ranná hmla a nahé stromy prispeli k autenticite prostredia. Koncentračným táborom Auschwitz-Birkenau nás sprevádzala slovensky hovoriaca Poľka, ktorá objasnila životné podmienky väzňov, pokusy na nich vykonávané a taktiež proces usmrtenia v plynových komorách. Ochotne odpovedala na všetky naše zaujímavé otázky. Vyrozprávala nám príbehy mnohých ľudí, ktorí tábor smrti prežili, okrem iných aj židov zo Slovenska. Naše úsmevy na tri hodiny zamrzli, mnohí ostali znepokojení, po tvárach stekali ľútostné slzy. Veď komu by bolo príjemné dozvedieť sa krutú pravdu o živote aj našich predkov? I napriek tomu nás tento výklad obohatil a domov sme si odniesli množstvo nových informácií. Naše poďakovanie patrí p. riaditeľovi Lojanovi, ktorý nám umožnil zúčastniť sa tejto exkurzie a p. uč. Mitrovi a Chochrunovi za ich trpezlivosť na tomto výlete.

      Gymnazisti v Osvienčime - Obrázok 1 Gymnazisti v Osvienčime - Obrázok 2

     • Vianočná burza -poďakovanie

     • Ďakujeme všetkým aktívnym žiakom a učiteľom, ktorí zorganizovali vianočnú burzu počas rodičovského združenia. Výťažok zbierky v hodnote 217,30 €  venujeme na rozvoj a podporu detí v chudobných rodinách na Ukrajine.

    • Úspechy na Shakespeare´s Day
     • Úspechy na Shakespeare´s Day

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do súťaže Shakespeare´s Day, ktorú organizovalo CVČ v Snine. Žiaci si zmerali svoje jazykové zručnosti v prednese anglickej poézie a prózy. V 1. kategórii získala 1. miesto Sofia Štofiková z 3.A,  2. miesto Jakub Dunaj zo 4.B a 3. miesto Dominika Ľoncová z 3.A. V 2. kategórií získala 1. miesto Ema Buríková z PRÍMY a 2. miesto Alica Paulíková taktiež z PRÍMY. V 3. kategórii sa  na 2. mieste umiestnil žiak Marek  Haburaj z 8.A. Prví traja v každej kategórii dostali diplomy a vecné ceny. Víťazi v jednotlivých kategóriách postupujú do krajského semifinále súťaže JAZYKOVÝ KVET v Prešove. Všetkým srdečne blahoželáme a finalistkám ďalej držíme palce!

                                                  

    • Projekt Euroscola 2017: Vyhodnotenie
     • Projekt Euroscola 2017: Vyhodnotenie

     • Informačná kancelária Európskeho parlamentu v piatok 16.12.2016 vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2017 v Bratislave. Slávnostného podujatia pre študentov a pedagógov stredných škôl sa zúčastnili poslanci Európskeho parlamentu: Monika Flašíková Beňová (S&D), Ivan Štefanec (EPP), Boris Zala (S&D).

      Na základe úspešného umiestnenia sa v rebríčku škôl sa aj žiaci a učitelia našej školy dostanú do finále projektu EUROSCOLA 2017 v Štrasburgu. 24 študenti a 2 pedagógovia zasadnú 17. februára 2017 do lavíc Európskeho parlamentu a budú spolu so študentmi a pedagógmi z rôznych krajín po anglicky diskutovať o najpálčivejších témach týkajúcich sa Európskej únie. Tešíme sa na tento deň, ktorý bude zavŕšením našej namáhavej práce na tvorbe projektu.

      Súhrn aktivít projektu Euroscola 2017 si môžete pozrieť v tomto videu.

     • Živá červená stužka

     • Dňa 1. 12. 2016 sa študenti nášho gymnázia zapojili do kampane Červené stužky - 1. DECEMBER – DEŇ BOJA PROTI AIDS a vytvorili živú červenú stužku. Na vytvorenie tejto stužky študenti použili červený papier, na ktorý odtlačili bielou farbou svoje dlane. Oblečení v bielych tričkách sa zhromaždili v telocvični, kde sa na ich chrbty uložili pripravené červené papiere s odtlačkami rúk. Do aktivity sa zapojilo 28 študentov.

                                                             Živá červená stužka - Obrázok 1

      Aj tento ročník kampane bol pre našich študentov veľkým prínosom. Dozvedeli sa mnoho zaujímavých poznatkov z rôznych oblastí. Veľkým pozitívom boli aj údaje o chorobe AIDS a jej prevencii.

                                                                   Živá červená stužka - Obrázok 2

                                                              Živá červená stužka - Obrázok 3

    • Euroscola 2017 a Deň študentsva
     • Euroscola 2017 a Deň študentsva

     • Aj tento rok sme spoločne oslavovali Deň študentstva. Pri tejto príležitosti dňa 16. novembra sme pripravili kultúrny program, ktorý sa konal v MsKS v Snine. V úvode programu medzi nás zavítal vzácny hosť, Ing. Pavol Mirossay, z firmy T-systems a ponúkol nám aj 10 inovatívnych rád pre mladých ľudí. Celý program bol rozdelený do náučnej a zábavnej časti. V náučnom programe starší študenti oboznámili svojich mladších kamarátov s projektom Euroscola, do ktorého sa naše gymnázium zapojilo. Priblížili tému Migrácia a trh práce, ktorej sa venujú. Formou náučných scénok objasnili pojmy ako migrácia, problémy spojené s migráciou a xenofóbia. V druhej časti programu sa predstavili spevácke i tanečné talenty našej školy. Každá trieda predviedla zaujímavé a kreatívne čísla. Ďakujeme vedeniu školy za možnosť  opäť spoločne osláviť Medzinárodný deň študentstva. (E. M. Karľová - septima)

      Euroscola 2017 a Deň študentsva - Obrázok 1 Euroscola 2017 a Deň študentsva - Obrázok 2

      Ing. Pavol Mirossay s p. riaditeľom RNDr. Jozefom Lojanom a moderátorky večera                    

    • Euroscola 2017: Kreatívne metódy výučby v podaní poslankyne Aleny Bašistovej
     • Euroscola 2017: Kreatívne metódy výučby v podaní poslankyne Aleny Bašistovej

     • Poslankyňa NR SR doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD. sa 18. novembra stretla so študentmi nášho gymnázia. Témou diskusného stretnutia bola migrácia mladých a uplatnenie absolventov škôl v SR resp. EÚ. Na úvod pani poslankyňa uviedla pár faktov súvisiacich s danou témou. Najviac nás upútala informácia, že každoročne odchádza do zahraničia približne 30-tisíc mladých ľudí buď za prácou, alebo za štúdiom. Pri vysvetľovaní použila kreatívnu metódu „6 mysliacich klobúkov“. Následne sa študenti rozdelili do skupín, kde mali napísať krátky príbeh o migrácii mladých. Na migráciu sme sa pozreli zo šiestich uhlov pohľadu a hľadali sme správne riešenie. Ďalej prednáška pokračovala témou uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce. Pani poslankyňa skonštatovala, že existujú regióny, kde nemá mladý človek šancu sa zamestnať. Práve preto je nutné zmeniť sociálnu politiku, čo však nejde zo dňa na deň. Za naliehavý problém považuje pani poslankyňa uplatnenie mladého človeka a jeho finančné zabezpečenie hlavne v našom regióne, kde je oveľa ťažšie si nájsť prácu.

      Euroscola 2017: Kreatívne metódy výučby v podaní poslankyne Aleny Bašistovej - Obrázok 1 Euroscola 2017: Kreatívne metódy výučby v podaní poslankyne Aleny Bašistovej - Obrázok 2

    • Prvácka pasovačka
     • Prvácka pasovačka

     • V pondelok 24. októbra 2016 boli naši najmenší žiaci slávnostne  pasovaní za prvákov. Najprv však museli všetkým zúčastneným dokázať, že si to naozaj zaslúžia. A nedali sa veru zahanbiť. Prváčikovia nám predviedli, čo všetko sa už stihli naučiť. Pripravili si množstvo pesničiek a básničiek o písmenkách i číslach. Nakoniec ich pán riaditeľ pasoval za prvákov a pani učiteľky im odovzdali pamätný list.  Sme radi, že sa naša škola opäť rozrástla o takýchto šikovných žiakov. Vitajte medzi nami, milí prváci!

      Prvácka pasovačka - Obrázok 1 Prvácka pasovačka - Obrázok 2

      Prvácka pasovačka - Obrázok 3 Prvácka pasovačka - Obrázok 4

    • Euroscola 2017: Naši gymnazisti opäť v diskusii s europoslancom
     • Euroscola 2017: Naši gymnazisti opäť v diskusii s europoslancom

     • Europoslanec, Ing. Ivan Štefanec, prijal 4. novembra pozvanie do veľkej diskusie cez videohovor so študentmi nášho gymnázia. Témou diskusného stretnutia bola migrácia a uplatnenie mladých ľudí v SR a EÚ. Pán europoslanec bol v tom čase na rokovaní v Bruseli. V úvode predstavil svoje prioritné témy - zamestnanosť, obmedzenie byrokracie a spoločný digitálny trh EÚ, ktoré úzko súvisia s migráciou mladých ľudí, následne ich uplatnením na trhu práce.

      Gymnázium sa zapojilo do súťaže EUROSCOLA, ktorej cieľom je oboznámiť mladých ľudí s fungovaním EÚ, umožniť im vymeniť si názory na zaujímavé témy. V diskusii s europoslancom zarezonovali mnohé témy, ktoré sužujú Slovensko aj náš región. Medzi naliehavé, ktoré spomenul pán europoslanec, patrí štúdium prírodovedných predmetov, keďže na trhu práce chýbajú technické a informatické profesie. Zároveň spomenul, že krajiny Vyšehradskej štvorky by na seba mohli prevziať úlohu Veľkej Británie, pokiaľ ide o hodnoty voľného trhu a obmedzenie byrokracie. Zdôraznil, že zoskupenie V4 by malo byť hnacím motorom nových myšlienok a hlavne rastu v EÚ. Pripomenul študentom, že je množstvo dobrých európskych projektov, napr. start-upy, v ktorých musíme pokračovať a s tým úzko súvisí aj uplatnenie mladých ľudí na našom trhu práce. Pán europoslanec pripomenul, že na internete je denne viac ako tri miliardy ľudí a na sociálnych sieťach viac ako miliarda, a teda spoločný európsky digitálny trh by mohol napomôcť voľnému pohybu informácií. Diskusné stretnutie s  europoslancom ocenili všetci študenti. Z postrehov študentov bolo zrejmé, že diskusia bola veľmi prínosná hlavne pre tých študentov, ktorí sa práve rozhodujú, kam na vysokú školu. (Foto: Kancelária IŠ. CSŠ Snina)

      Euroscola 2017: Naši gymnazisti opäť v diskusii s europoslancom - Obrázok 1  Euroscola 2017: Naši gymnazisti opäť v diskusii s europoslancom - Obrázok 2

    • Víťazstvo našich žiačok na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov a postup na celoslovenské kolo AMAVET 2016
     • Víťazstvo našich žiačok na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov a postup na celoslovenské kolo AMAVET 2016

     • Festival vedy a techniky AMAVET je súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov. Postupu na celoštátne kolo predchádzajú krajské prehliadky v jednotlivých krajoch Slovenska. Dňa 13. októbra 2016 sa uskutočnilo krajské kolo pre Prešovský a Košický kraj v Košiciach. Miestom konania bola Prírodovedecká fakulta UPJŠ.

      Svoje projekty na krajský súťažný festival si zaregistrovali a postúpili všetci žiaci tercie nášho gymnázia. Naši mladí výskumníci obhajovali svoje práce pred komisiou. V krajskom finále prezentovali svoje projekty v odbore chémia žiačky Karina Gičová a Mária Demčáková prácou Osviežovače, Adriána Ľuľová a Erika Koveňová predstavili projekt Strukoviny netradične v muffinách a Veronika Kerlíková porovnávala pH kávy a čaju v závislosti od doby vyluhovania. Odbor biológia si vybral Michal Rosoľanka a Adam Dzurko výbornou prácou Pôda a antibiotiká. Žiačky Mária Danielová a Veronika Guzejová prezentovali výsledky dráhy doletu a výšky letu pripravenej Rakety v odbore fyzika. Enviromentálne vedy si vybrali dievčatá Mária ŠtofirováGabriela Gáborová projektom Recyklácia papiera. Tibor LukáčJuraj Pavlík projektom Cestovná kancelária JUBOR zožali úspech v odbore spoločenské vedy spolu projektom Voľný čas, ktorým predstavili výsledky výskumu žiaci Štefan Andrejčík a Dávid Piško. Dvojica Maroš MiškoDominik Semjon prezentovala výsledky školského prieskumu projektom Pulzová frekvencia v odbore medicína a zdravotníctvo. Všetci naši žiaci získali Certifikát Amavetu 2016, ale hlavne cenné skúsenosti a zážitky z veľkej krajskej prehliadky výskumných prác v jedenástich odboroch.

      Študentky gymnázia Veronika Schlencová a Aneta Anna Dunajová sa prezentovali výskumnou prácou Interakcia katelicidínu LL37 s modelovými bunkovými membránami v odbore chémia, za ktorú získali Certifikát Amavetu 2016.

      Mimoriadny úspech dosiahli žiačky sekundy Mária Homzová, Anna Štofirová Timea Nacková v odbore chémia prácou Ekologické pranie. Na pranie bola použitá zmes z pagaštanu konského, ktorá obsahuje saponíny potrebné k praniu ako tenzidy. Tento ich projekt postúpil na celovenské kolo. Bude reprezentovať Prešovský kraj na celoslovenskej súťažnej prehliadke Amavet 2016 v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 10. -12. novembra 2016. Dievčatám blahoželáme k postupu a prajeme veľa úspechov na celoslovenskej súťaži.