Navigácia

 • Kvarta na celoslovenskej súťaži SUPER TRIEDA 2018

  Podľa štatistík len 4% detí na Slovensku sú tzv. talenty. Opakovane sú posielané na všetky súťaže, reprezentujú svoju školu, obec, záujmový krúžok. Majú vytvorené podmienky, aby svoje kvality mohli ďalej rozvíjať.

  Projekt Supertrieda má v súlade s myšlienkou „všetky deti sú naše“ ambíciu podporiť aj zvyšných 96% detí a dokázať, že každé dieťa má na niečo predpoklady a má právo na šancu to dokázať, prejaviť sa, právo vyskúšať nové veci, pracovať na sebe, získavať skúsenosti a tvoriť si názor. Má právo dostať šancu na kultúrnejší život.

  Projekt SuperTrieda sa ako jediný zo Slovenska dostal do európskeho výberu „Good Practice Model of European Educational Network“ a stal sa modelovým projektom pre vyučovanie umeleckej výchovy zviditeľňovaný vo všetkých štátoch EU.

  Žiaci základných škôl so svojou triedou v rámci vyučovania celý rok pracujú na spoločnom autorskom diele – maľujú, vyrábajú umelecké pomôcky, kulisy, šijú kostýmy, vymýšľajú scenáre, skladajú melódie, texty, spievajú, tancujú (každý podľa chuti a schopností). Výsledkom je scénické predstavenie na zadanú tému.

  Žiaci kvarty nášho osemročného gymnázia aj tento rok sa zapojili do súťaže SUPER TRIEDA 2018. Pod vedením učiteľa Mgr. Matúša Jankaja hudobne pripravili a triednej učiteľky Ing. Buhajovej výtvarne spracovali kulisy a nacvičili scénické predstavenie „Remeslo má zlaté dno“. Po vynikajúcom 1. mieste na krajskej prehliadke v Košiciach reprezentovali Prešovský kraj aj na celoslovenskej súťažnej prehliadke vo Vajnoroch pri Bratislave. Tu získali krásne 2. miesto. Tento úspech je výsledkom práce žiakov počas štyroch rokov ich pripravovaných scénických vystúpení na Supertriede. Dojmy, zážitky, spoluatričnosť v triede a cenné skúseností sú devízou do ich budúcnosti.

 • Vzdelávací a networkingový workshop občianskeho sektora Prešovského kraja aj s našou účasťou

  Táto zaujímavá akcia sa uskutočnila 31.5.2018 (štvrtok) v čase od 9:00 - 15:00 v Prešove. Hlavné slovo na workshope mali experti na komunitné organizovanie a NGO, Maroš Chmelík a Sanja Nikolov zo zvolenského Centra komunitného organizovania, ktorí zastrešovali vzdelávací rozmer. Tí podrobne popísali svoje dobrovoľnícke aktivity, ktoré realizujú na miestach, kde žijú a pracujú. Podujatie malo však aj silný networkingový rozmer.

  Nedávne udalosti ukázali silu aj slabosť občianskeho sektora v tejto krajine. Cieľom workshopu bolo hľadať spôsoby a formy, ako zvýšiť mieru občianskej participácie v Prešovskom kraji, resp. zvýšiť váhu hlasu občianskeho sektora v spoločnosti v snahe prispieť k prehlbovaniu demokracie a rozvíjaniu demokratického myslenia.

  Workshop organizovalo Fórum pre kultúru (f4c), ktoré je ostrovom uvažovania o západnej civilizácii na východnom Slovensku. Združenie f4c rozvíja princípy kultúrnosti, personalizmu a pluralizmu v kontexte judeokresťanskej tradície. V uplynulých rokoch sme na východnom Slovensku zorganizovali viac než stovku diskusií a prednášok filozofov, historikov, literárnych vedcov, ekonómov, teológov a politikov.

  Podujatia sa zúčastnili žiačky 3.AG - Jana Petrovajová a Patrícia Gerbocová, ktoré zhodnotili workshop nasledovne. Z tejto konferencie sme si odniesli naozaj veľa. Samotné informácie o tom, koľko občianskych združení v Prešovskom kraji aktívne funguje nás prekvapili a koniec-koncov aj motivovali k tomu, aby sme svoj čas využívali efektívne. Patrícii sa najviac páčil projekt OKO (občianska komunitná obývačka) predstaviteľov organizácie CKO Zvolen, ktorí nám ukázali skvelý príklad toho, ako sa veci dajú realizovať. Nedá mi nespomenúť aj mnoho ďalších organizácií, ktoré robia veľké veci v našom kraji. MyMamy, IUVENTA, Kresťania v meste, RMPK (Rada mládeže Prešovského kraja), Kandeláber a iné. Verím, že sa im bude aj naďalej dariť a že sa niekedy aj sama zúčastním ich projektov, aby som bola schopná priložiť ruku k dielu, čím je snaha o zlepšenie každodenného života v našom kraji. Bol to pre mňa veľký zážitok dozvedieť sa toľko cenných informácií a spoznať tak inšpiratívnych ľudí, za čo som patrične veľmi vďačná.

 • 1. MIESTO NA KRAJSKOM KOLE SÚŤAŽE SUPERTRIEDA

  o štvrtok 31.5.2018 sa v Košiciach uskutočnilo krajské kolo súťaže SUPERTRIEDA. Tejto súťaže sa zúčastnila aj trieda KVARTA nášho cirkevného gymnázia, ktorá na tohtoročnú tému "Remeslo má zlaté dno" pripravila pásmo tvorené scénkami, hovoreným slovom, spevom i tancom. Cieľom súťaže je kolektívna práca, nadväzovanie dobrých vzťahov ako aj vzájomný rešpekt a podpora v triednom kolektíve. Kvarta získala v tomto krajskom kole krásne 1. miesto, a teda postupuje do finále – celoslovenské kolo súťaže Supertrieda, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Zároveň kvarta získala aj cenu za autorský prístup a hudobný doprovod. Na súťaž pripravovala triedu Ing. Milana Buhajová a za hudobnú stránku zodpovedal Mgr. Matúš Jankaj. Kvarte srdečne blahoželáme!

 • Výmena v Poľsku

  Od 24.5.2018 sme sa na necelý týždeň stali účastníčkami medzinárodnej mládežníckej výmeny v poľskom mestečku Wasilkow. Slovenskú skupinu spolu s nami, Patríciou Gerbocovou, Kristínou Pavlíkovou a Janou Petrovajovou, tvorili traja študenti Hotelovej akadémie sídliacej v Humennom. Výmeny sa zúčastnili aj mladí z Poľska, Litvy a Rumunska. Vďaka kultúrnym večerom sme spoznávali ich zvyky, tradičné jedlá, piesne a tance. Vzájomnou spoluprácou sa nám podarilo splniť cieľ projektu - vytvorenie originálnej spoločenskej hry o Európskej únii. V štyroch skupinách sa pracovalo na figúrkach, krabici, hernej doske a pravidlách.     

  Témou výmeny síce boli stolné hry, no počas šiestich dní sme pre bohatý program organizátorov spoznávali aj okolie mesta. Obdivovali sme kultúrne pamiatky Bialystoku, užili sme si lanovú dráhu. No najväčšiu stopu v nás zanechala návšteva pútnického miesta Svätá voda s pútavou krížovou cestou končiacou na krížovej hore. Celý projekt bol sponzorovaný Európskou úniou. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

  Jana Petrovajová, študentka 3.AG

 • MUDr. František Orlovský prednášal aj u nás

  Vo štvrtok 17.5.2018 na cirkevnú školu zavítal MUDr. František Orlovský zo Starej Ľubovne.

  František Orlovský prednášal na tému: Ako sa postaviť proti ideológii rodovej rovnosti prostredníctvom ochrany života a prirodzenými metódami plánovaného rodičovstva. Je známy ako lekár – chirurg, angažujúci sa kresťan v pro life organizáciách ako Donum vitae a Fórum života. Zasadzuje sa za ochranu života od narodenia po prirodzenú smrť a snaží sa odovzdať tieto svoje bohaté skúsenosti z tejto oblasti už 27 rokov. Na našej škole sa stretol s učiteľmi biológie, náboženstva, študentmi, ktorí chcú pokračovať v rozvíjaní predmetu biológia a manželskými pármi, ktorí pripravujú snúbencov na rodinný život.

  V prednáške predostrel stratégiu, ako by sa malo pristupovať pri otázkach ochrany života z celkového hľadiska, hovoril o kladoch a záporoch doterajšieho prístupu v oblasti rodinnej výchovy a vyjadril sa k prirodzeným metódam plánovaného rodičovstva. Vysvetlil viaceré  metódy prirodzeného plánovania rodičovstva, pričom v druhej časti prednášky sa zameral a najviac priblížil práve  Billingsovú metódu.

  Veríme, že toto úvodne stretnutie bude naštartovaním spolupráce v rámci projektu pre mladých s názvom: Teen STAR, kde sa vyškolia lektori v tejto oblasti a následne budú svoje poznatky a skúsenosti odovzdávať študentom tunajšej cirkevnej školy.

 • Kvarta na duchovnej obnove

  V dňoch 16. a 17. mája sme my, žiaci kvarty, strávili krásne dva dni na duchovnej obnove.
  V centre mladých vo Vysokej nad Uhom v Domčeku – Dome Anky Kolesárovej sme našli miesto pokoja, radosti, načerpania nových síl a pookriatie na duchu. Duchovný otec Pavol Hudák a otec Matúš nás svojimi prednáškami zaujali a povzbudili. Témou bola láska, pravá láska. Skutočná láska býva náročná, vždy niečo stojí. Potrebuje obetovať svoje krátkodobé túžby v prospech dlhodobého šťastia. Na ceste za láskou nás chráni čisté srdce a vôľa byť verným. Vzťahom najviac ubližuje nečistota a netrpezlivosť. Tam, kde je zodpovednosť, môže sa rodiť ozajstná láska. Dostali sme nezaslúžený dar - Lásku, ktorá nás učí láske. Tieto krásne slová a modlitby nám vliali nádej do duše a povzbudenie do života. Navštívili sme aj hrob Anky Kolesárovej, dozvedeli sme sa o jej živote, čistote, o jej blahorečení i smrti. Voľné chvíle sme vyplnili športom. Svätá omša a rôzne aktivity prispeli k pohode a upevneniu kolektívu triedy. Ďakujeme sestre Blandíne a našej triednej učiteľke.

  Čo napísali žiaci kvarty o pobyte vo Vysokej?

  Bol to výborne strávený čas so spolužiakmi.

  Bolo super, hlavne vtedy, keď sme písali pozitívne vlastnosti o svojich spolužiakoch.

  Páčil sa mi program, prednášky, aktivity a hry. Nabudúce by sme mohli mať aj dlhšiu duchovnú obnovu.

  Duchovné povzbudenie pre každého, kto absolvoval duchovnú obnovu. 

  Ďakujeme za starostlivosť tímačká, ktoré sa o nás starali počas celého pobytu.

  Aďka Ľuľová a Veronika Kerlíková

 • Študentka nášho gymnázia na súťaži mladých výskumníkov v Turecku

  V Istanbule v dňoch od 8. do 11. mája 2018 súťažili mladí vedátori z 15-tich krajín. Zastúpenie tu mali Slovinsko, Čierna Hora, Švédsko, Veľká Británia, Azerbajdžan, Malajzia, Poľsko, Chorvátsko, Gruzínsko, Macedónsko, Švajčiarsko, Rusko, Bulharsko a samozrejme domáce Turecko. Nechýbalo ani Slovensko. Účasť na tejto medzinárodnej vedeckej súťaži 27th Dr. Ibrahim Arıkan MEF Educational Institutions Research Projects Contest  si vybojovala aj študentka 2.AG nášho gymnázia Aneta Anna Dunajová s projektom Interakcia katelicidínu LL-37 s modelovými bunkovými membránami. Obhajovala svoj výskumný projekt a prezentovala Slovensko v odbore Chémia. V každom z týchto odborov Fyzika, Chémia a Biológia bolo na prezentáciu pozvaných 10 zahraničných a 20 tureckých prác. Anetka sa dostala medzi desiatku najlepších zahraničných projektov v oblasti Chémia. Bohaté skúsenosti z prvej medzinárodnej súťaže, nové kontakty a priateľstvá, prezentácia v anglickom jazyku, ale aj výlety a bohatý program mimo súťaže bolo veľkým prínosom pre študentku z nášho mesta Snina. Vyzdvihnúť je potrebné aj perfektnú organizáciu celého podujatia. Študentku pripravoval na obhajobu v anglickom jazyku pán učiteľ Jonathan Child, ktorý spolu s ňou bol účastníkom podujatia. Pozvanie z tureckej strany na ďalšiu medzinárodnú súťaž pre našu študentku je veľkým prínosom pre jej budúcu kariéru a rozvoj v jazykových, prezentačných aj vedeckých skúsenostiach.

  Poďakovanie patrí vedeniu gymnázia a riaditeľovi RNDr. Jozefovi Lojanovi za vytváranie výborných podmienok pre prácu s talentovanými študentmi, učiteľke chémie Ing. Milane Buhajovej, učiteľovi anglického jazyka Jonathanovi Childovi, vedeniu mesta Snina a správe Národného parku Poloniny za poskytnutie propagačných materiálov pre študentku.

 • Posledný zvonček maturantov

  Prajeme našim maturantom veľa šťastia pri maturitných skúškach :)

 • Výmenný pobyt Snina-Humenné-Haifa (Slovensko-Izrael)

  Aj tohto roku sa konala výmena medzi študentmi z Cirkevného gymnázia v Snine, Obchodnej akadémie v Humennom a žiakmi z Izraela. Vďaka výbornej spolupráci všetkých troch škôl a pohostinnosti zo strán oboch štátov sa z tejto výmeny pomaly, ale isto stáva tradícia. Dostať príležitosť vycestovať priamo do izraelskej rodiny a  týždeň žiť iným životným štýlom, je pre mnohých slovenských študentov obrovskou skúsenosťou.

  Byť súčasťou tejto výmeny znamená prejsť nejaký kus sveta, komunikovať väčšinu času v angličtine, zažiť odlišné tradície a spoznať inú kultúru. Na začiatku sme  mali trochu strach. Nie je ľahké rýchlo si premietnuť učivo angličtiny do praxe a bezproblémovo sa dorozumievať. Nakoniec sme zistili, že aj keď je to veľká výzva, svoje hranice treba neustále prekonávať. Izraelskí učitelia a hosťujúce rodiny boli pri komunikácii veľmi ústretoví a trpezliví. Aj vďaka tomu sa naša komunikácia v anglickom jazyku výrazne zlepšila.

  Počas týždňa v Izraeli sme  prehlbovali priateľstvá, ktoré vznikli už na Slovensku, pretože v marci sme boli hostiteľmi my. Súčasťou programu bolo množstvo výletov po okolí, videli sme Bahajské záhrady v Haife, Golanské výšiny, Genezaretské jazero, trh v meste Akko, historické pamiatky mesta Nazaret, Acre a iné časti Svätej zeme. Dostali sme možnosť obnoviť si krstné sľuby v rieke Jordán a na konci pobytu sme všetci strávili deň na Haifskej pláži. Kopec nových chutí, zaujímavé jedlá, milí ľudia, ulice so špecifickou atmosférou, piesočnatá pláž a tyrkysové more, zábava s izraelskými kamarátmi a nabitý program, to všetko z tohto týždňa urobilo nezabudnuteľný zážitok. Prišiel čas na rozlúčku a mnohí sme sa neubránili slzám. Zhodli sme sa, že keby sa dalo, ostali by sme aj dlhšie. Tešíme sa na ďalšie výmenné pobyty a ďakujeme vedeniu našej školy, že sme mohli byť súčasťou tejto neobyčajnej výmeny s Izraelom.

                                                                                                                Kristína Majcherová, CSŠ,  II.AG

 • Pozývame Vás študovať na našom 8-ročnom gymnáziu

  Kritéria prijímacieho konania a bližšie informácie nájdete TU.

 • Študenti nášho gymnázia úspešní na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v Prešove

  Bádateľská činnosť, účasť v krajských, celoštátnych a medzinárodných prírodovedných súťažiach a záujem našich študentov o experimenty v rámci mimoškolskej činnosti ustavične rastie.  Ani tento rok študenti nechýbali na krajskom kole SOČ, ktoré sa konalo 6. apríla v Prešove. Svoj projekt tu prezentovali a obhajovali tretiaci gymnázia Matúš Burík a Maroš Kohut v odbore Matematika, fyzika s názvom Využitie obnoviteľných zdrojov energie v domácnosti. Prácu realizovali pod vedním učiteľa fyziky PaedDr. Jána Mariniča. Štvrté miesto a získanie Certifikátu SOČ v silnej konkurencii bolo výborným umiestnením. V odbore Chémia, potravinárstvo zaujímavý projekt Zdravá maškrta obhajovala študentka druhého ročníka gymnázia Aneta Anna Dunajová. Výborné tretie miesto a Diplom SOČ boli odmenou za prácu na projekte, v ktorom využila rôzne strukoviny pre sladké muffiny. Na projekte pracovala pod vedením učiteľky chémie Ing. Milany Buhajovej.

  Tieto úspechy našich študentov vznikajú s veľkou podporou vedenia školy a sústavnou prácou učiteľov so študentmi v rámci mimoškolskej činnosti. Každý, kto prejaví záujem o činnosť na projektoch v rámci fyziky, chémie a biológie, je vítaný. Môže rozvíjať svoj talent a nadšenie pre sebarealizáciu a prípravu pre svoje povolanie v budúcnosti. Naučí sa samostatnej či tímovej práci, prezentovať a obhajovať svoj projekt, používať argumenty a dôkazy, získava skúsenosti a kontakty pre svoje ďalšie štúdium a prácu. 

 • Zápis prvákov základnej školy

    Pozývame rodičov a budúcich prváčikov ZŠ na

    SLÁVNOSTNÝ  ZÁPIS
  spojený s dňom otvorených dverí

  11. apríla  2018 o 15:30 hod.

  Ukážky  vyučovacích hodín v triedach. Prehliadka školy a jej nového vybavenia.

  RAZ VIDIEŤ JE LEPŠIE AKO STOKRÁT POČUŤ.

  Zápis detí potrvá od 1. apríla  2018 každý pracovný deň od 7:00 do 15:00 hod. na sekretariáte školy.
  Ak sa rozhodnete pre našu školu, k zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa.

  Naša špeciálna ponuka

  • PONÚKAME  PREPRAVU  PRVÁKOV z domu do školy 
   a späť  naším školským  mikrobusom.
  •  ZDARMA učebné pomôcky  a pracovné  zošity  pre prváka  v hodnote  30 €
  •  Hodiny  anglického jazyka  s  anglickým lektorom.
  •  Každý rok  Škola v prírode spojená s výučbou cudzieho jazyka.
  •  Triedy  na 1. stupni ZŠ  vybavené  interaktívnou tabuľou.
  •  Lekcie jazdy na koni  počas hodín telesnej výchovy.
  •  Poskytujeme lyžiarsky výstroj na lyžiarsky výcvik. 
  •  KVALITNE VYBAVENÉ UČEBNE  fyziky, biológie, chémie, cudzích jazykov a informatiky,  školská knižnica. 
 • Výmenný pobyt Snina-Humenné-Haifa (Slovensko-Izrael)

  V týchto dňoch u nás hosťujeme 12 študentov a 2 učiteľov z Izraela, o ktorých sa starajú žiaci Cirkevnej spojenej školy v Snine. Ide o projekt – výmenný pobyt Slovensko (Snina, Humenné)Izrael (Haifa) v spolupráci s Obchodnou akadémiou v Humennom. V piatok dopoludnia absolvovali prehliadku našej školy a rôzne aktivity, ktoré pre ne pripravili žiaci a študenti a popoludnie strávili prehliadkou Stariny a Kolonického sedla. Sobotňajším programom bol výlet do Vysokých Tatier spojený s prehliadkou Starého Smokovca a Hrebienka. Zavŕšením pobytu bola spoločná návšteva koncentračného tábora v Osvienčime-Brezinke, kde sme pri pamätníku prejavili úctu obetiam holokaustu smútočným ceremoniálom, pri ktorom sme položili ruže pri pamätnom mieste. V pondelok sme sa spoločne rozlúčili a naši priatelia z Izraela odleteli domov. Prajeme im šťastný návrat domov a už teraz sa tešíme na návštevu Izraela, ktorá by sa mala realizovať koncom apríla.

   

 • 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo

  V utorok 27. 3. 2018 sa študenti z III.AG v zložení Silvia Kuchtaninová, Melánia Karaščáková, Šimon Hudák, Jana Petrovajová a Štefánia Ondicová zúčastnili celoslovenského kola súťaže s názvom Ruské slovo, ktorá sa konala v Košiciach. V súťaži získali prvé miesto. Na súťaž pripravovala študentky po jazykovej stránke Mgr. Marcela Tomášová. Hudobne študentky doprevádzal Mgr. Matúš Jankaj. Študentky teda úspešne reprezentovali školu a získali ďalšie skúsenosti i vecné ceny, ktoré ich potešili.

 • Trio študentov na československom finále bádateľskej prírodovednej súťaže N-trophy

  7 ročníkov N-trophy, 6 hodín bádania, 5 prípravných tímov lektorov, 4 odbory, 3 členovia tímu,
  2 štáty, 1 súťaž

  „Na začiatku neviete skoro nič. Máte pred sebou systém, o ktorom neviete ako sa chová, na aké podnety reaguje a často ani kde začína a kde končí. A čas Vám beží ...“

  Nech je vaším systémom atóm, vesmír, bunka, chemická zlúčenina alebo trebárs počasie, snažíte sa nájsť pravidlá, ktoré v ňom platia. Kladiete si otázky, vyvraciate hypotézy, spresňujete merania a hľadáte súvislosti. Rozdiel medzi N-trophy a skutočným výskumom? Výskum môže trvať niekoľko storočí. V súťaži N-trophy máte len niekoľko hodín.

  N-trophy je súťaž plná experimentov a výskumu odohrávajúca sa v unikátnom prostredí Masarykovej univerzity v Brne. Zadané úlohy sú na úrovni výskumných úloh pre tímy vedcov. Je určená pre študentov stredných škôl z celej Českej republiky a Slovenska, ktorých zaujíma logika, fyzika, chémia a biológia. Spoločným menovateľom úloh je experiment a výskum. Rovnako ako vo vedeckom prostredí je často potrebné výsledky výskumu prezentovať, pretože za to sa dnes vedci tiež hodnotia. I v N-trophy záleží, ako tímy svoje výsledky prezentujú.

  Do 8. ročníka tejto unikátnej súťaže sa prihlásilo aj družstvo z Cirkevného gymnázia v Snine. Zvládlo náročné úlohy kvalifikácie (112 zaregistrovaných tímov) a postúpilo medzi šestnástku najúspešnejších tímov z Česka a Slovenska. Vybojovalo si tak účasť v československom finále N-trophy, ktorá sa konala v dňoch 16. – 18. marca 2018 na pôde Masarykovej univerzity v Brne. Trio v zložení študentov Aneta Anna Dunajová (trieda 2.AG), Matúš Komár (trieda 2.AG) a Maroš Kohut (trieda 3.AG) prejavilo svoju zručnosť, vedomosti, výbornú prezentáciu výsledkov a hlavne možnosti experimentovania na pôde vysokej školy. Výborné umiestnenie a bohaté skúsenosti z finále, hodiny výskumu aj zábavy pri bádaní a prezentovaní dáva študentom predpoklad zúčastniť sa aj ďalšieho ročníka súťaže.

  Poďakovanie patrí vedeniu školy za vytváranie mimoriadne priaznivých podmienok pre prácu so študentmi, ktorých zaujímajú prírodovedné predmety. Veľkú zásluhu na úspechu majú učitelia RNDr. Jana Tomášová, učiteľka informatiky, RNDr. Denisa Parasková a PaedDr. Ján Marinič, učitelia fyziky a Ing. Milana Buhajová, učiteľka chémie.

 • Školský ples 2018

  Tradíciou na našom gymnáziu sa stal už ôsmy ples, ktorý sa uskutočnil 27. januára 2018 v sále SOŠ v Snine. Ples otvoril slávnostným príhovorom riaditeľ školy RNDr. Jozef Lojan. Zúčastnených, medzi ktorými boli pedagógovia, absolventi a študenti, zabával famózny DJ Robin. O program sa postarali školský folklórny súbor Kacarka pod vedením Anny Čopíkovej a žiaci ZUŠ v Snine. Nechýbala ani bohatá tombola a voľba kráľovnej a kráľa plesu, ktorými sa stali Janka Petrovajová z III.AGRoman Vozár z III.AG.

  Všetkým ďakujeme za účasť. S kým sa uvidíme o rok?

  Ďalší ples bude 26.1.2019 s DJ Robinom. Ťešíme sa!

 • Karneval

  Odmenou za výborné výsledky vo vzdelávaní dosiahnuté v I. polroku tohto školského roka 2017/2018 bol pre našich žiakov KARNEVAL. Žiaci sa na karnevale predstavili v plnej paráde. Karnevalovým maskám nechýbala kreativita ani originalita, pestrosť farieb a využitie rôznych materiálov pri ich zhotovovaní. Pri predstavovaní nám niektorí žiaci prezradili, že výroba ich masiek bola náročná a trvala aj niekoľko dní, preto sa chceme poďakovať aj rodičom i starým rodičom za ich spoluprácu. Porota tak mala tak neľahkú úlohu pri vyberaní masiek, ktoré boli ocenené vecnými odmenami. Spoločne rozhodli, že prvé tri miesta si právom zaslúžili tieto karnevalové masky:

  1. miesto získal Vianočný krb – Terézia Gavronová z 3.A

  2. miesto získal Pápež s papamobilom – Teodor Janko z 3.B

  3. miesto získal Komín – Dominika Husnajová z 3.B

  Gratulujeme!

 • školský psychológ

 • Úspech žiačok tercie na Festivale vody 2017

  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., v rámci vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť vyhlásila v tomto roku už siedmy ročník Festivalu vody, ktorý zorganizovala v spolupráci s občianskym združením SEA – Agentúra pre vzdelávanie a vedu.

  Festival vody je celoslovenská súťažná prehliadky projektov žiakov základných škôl a osemročných gymnázií o vode, ktorý sa realizuje od roku 2010. Cieľom festivalu je rozvoj vedomostí a znalostí detí o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu. Zároveň sa v procese prípravy tematicky pestrých projektov pod vedením pedagógov a odborných garantov rozvíja ich kritické myslenie, tímový duch a prezentačné schopnosti.

  Tento rok na celoslovenskú súťaž Festival vody postúpilo 5 družstiev z Cirkevnej školy v Snine, ktoré vypracovali zaujímavé projekty v kategórii II. na dané témy.

  1. Výroba pitnej vody – naše poznatky z exkurzie do prevádzok na výrobu a úpravu pitnej vody. Žiačky Lívia Pčolová a Zuzana Opálková z triedy tercia vytvorili tím.
  2. Odpadové vody – história budovania kanalizácie, vyhľadávanie aktuálnych problémov s odpadovými vodami v našej obci, našom meste. (napr. pripojenie na verejnú kanalizáciu, plynulosť odtoku vody pri intenzívnych dažďoch a pod.). Tím kvarty bol v zložení (Veronika Kerlíková, Adriána Ľuľová, Maroš Miško, Dávid Piško a Dominik Semjon).
  3. Proces čistenia odpadových vôd v našom okolí (pozorovanie čistenia vody). Družstvo žiačok sekundy (Ivana Andrejčíková, Alexandra Makarová, Zuzana Hudáková, Alica Paulíková, Daniel Müller) tvorili zohratý tím.
  4. Eutrofizácia povrchových vôd – jej príčiny, dôsledky a možnosti minimalizovania.Tím kvarty (Gabriela Gáborová, Erika Koveňová, Mária Štofirová, Tibor Lukáč, Michal Rosoľanka) prezentoval danú tému.
  5. Prírodou inšpirované riešenia pre problémy s vodou – príklady z našej školy, obce, mesta, alebo aj z iných miest a iných krajín. Tím žiakov zo 7.A tvorili (Kamila Pčolová, Amália Surinčáková, Patrícia Rohunová, Adrián Hreško a Tadeáš Tkáč).

  Postupujúcich 22 projektov hodnotila komisia v zložení predseda hodnotiacej komisie Ing. Alena Trančíková z BVS, a. s., členovia komisie: doc. Ing. Danka Barloková, PhD. zo Stavebnej fakulty v Bratislave, Ing. Peter Belica z Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Ing. Katarína Béresová zo Strediska environmentálnej výchovy SAŽP, Ing. Mária Grebeňová zo Slovenského vodohospodárskeho podniku.

  Žiačky tercie Lívia Pčolová a Zuzana Opálková témou výroby pitnej vody na Starine a Úpravne vody v Stakčíne, maketou VN Starina, sledovaním reakcií korýtka rybničného a maliarskeho na rôzne podnety v laboratórnych podmienkach a perfektnou obhajobou získali v tejto súťaži 2. miesto. Celoslovenská prehliadka projektov o vode upútala pozornosť rozhlasu a televízie, ktoré pripravili reportáže z daného podujatia do svojich médií.

  Pred samotným vyhlásením výsledkov BVS pripravila pre súťažiacich hudobné vystúpenie ECO H2O tour. Hlavní vystupujúci boli známi speváci Martin Madej a Thomas Puskailer. Vo videách medzi súťažami, v ktorých diváci mohli vyhrať tričká s logom Ecotour, si vypočuli názory aj Emmy Drobnej, Adely Vinczeovej a Adama Ďuricu o vode.

  Všetci súťažiaci nezvíťazili, ale boli to cenné skúsenosti a zážitky, ktoré iste využijú pri realizácii ďalších prírodovedných projektov. Na súťaž pripravovali žiakov RNDr. Denisa Parasková, Ing. Milana Buhajová a Mgr. Matúš Jankaj.

 • Svätý Mikuláš obdaroval žiačikov

  V stredu 6.12.2017 zavítala mikulášska nálada aj na Cirkevnú spojenú školu. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch vidieť, že to nie je len ďalší obyčajný deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami. Žiaci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli sv. Mikulášovi predviesť, čo všetko dokážu. Nechýbali piesne či rýmovačky sprevádzané hudbou a dobrou náladou. Sv. Mikuláš im za to nadelil hŕbu sladkostí a nadmieru spokojné boli všetky deti.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola
  Švermova 10, 069 01 Snina
 • +421 057 7622361
  +421 911 798 700

Fotogaléria